1. Sąvokos

1.1. Pirkimo – pardavimo sąlygos ir taisyklės – nuotolinės prekės ar paslaugos pirkimo/pardavimo sutarties, kuriomis nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo pareigos bei teisės, įsigyjant prekes ir paslaugas bei apmokėjimo sąlygos už jas, prekių pristatimo (jei prekė siunčiama) ir grąžinimo tvarka, šalių atsakomybės ir su kitomis prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimų atliekamų www.lookatme.lt internetiniame puslapyje susijusiomis nuostatomis.

1.2. Pardavėjas – Rusnė Raguckaitė, ind.veiklos nr.1089403

1.3. Pirkėjas – 1) asmuo sulaukęs pilnametystės pagal LR įstatymus, kurio veiksnumas nėra apribojamas teismo tvarka; 2) juridinis asmuo; 3) visų aukščiau nurodytų asmenų tinkamai įgalioti atstovai.

1.4. Asmens duomenys – Pirkėjo vardas, pavardė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas.

 1. Bendrosios nuostatos

2.1. Sąlygos ir taisyklės yra privalomas teisinis dokumentas abiem šalims, jame nustatomos Pirkėjo ir Pardavėjo teisės ir pareigos, pristatymo ir grąžinimo tvarka, prekių įsigijimo ir apmokėjimo sąlygos, šalių atsakomybė bei kitos galimos sąlygos susijusios su prekių ir paslaugų pirkimu/pardavimu inertiniame puslapyje – lookatme.lt.

2.2. Pardavėjas pasilieką teisę bet kuriuo metu pakeisti, papildyti ar taisyti taisykles. Apie taisyklių pakeitimus, taisymus ar papildymus Pirkėjai informuojami svetainėje lookatme.lt. Su šiomis taisyklėmis Pirkėjai turi susipažinti prieš pirkdami prekę/paslaugą. Naujos taisyklės ir taisyklių pataisymai bei papildymai įsigalioja jas paskelbus lookatme.lt puslapyje su prierašu “Taisyklių pakeitimas” ir taisyklių pakeitimo data.

2.3. Pirkti prekes ir paslaugas iš lookatme.lt internetinio puslapio turi teisę tik tie Pirkėjai kurie atitinka 1.3 taisyklių punktą. Registruodamasis ir pirkdamas prekes ir paslaugas Pirkėjas patvirtina, kad atitinka 1.3 punkto reikalavimus. Pardavėjas pasilieka teisę kilus neaiškumams paprašyti Pirkėjo dar kartą patvirtinti asmeninius duomenis.

2.4. Pardavėjas turi teisę neparduoti prekės ir/arba sustabdyti paslaugos teikimą Pirkėjui nepatvirtinus 1.3 punkte nurodytų reikalavimų.

 1. Asmens duomenų apsauga

3.1. Pirkdamas prekes ir paslaugas iš lookatme.lt Pirkėjas sutinka, kad jo vardą ir pavardę, elektroninį adresą, telefono numerį lookatme.lt tvarkytu tiesioginės rinkodaros ir veiklos analizės tikslais.

3.2. Jei Pirkėjas nepageidauja, kad pagal 3.1. punktą jo duomenys būtu tvarkomi, Pirkėjas privalo nepažymėti varnelės “Sutinku su lookatme.lt pirkimo-pardavimo taisyklėmis”. Jei Pirkėjas nebenori, kad jo duomenys būtu naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją elektroniniu paštu.

3.3. Pardavėjas patvirtina, jog Pirkėjo suteikti Asmens duomenys bus tvarkomi tik prekių ir paslaugų pardavimo lookatme.lt tikslais, bei tiesioginės rinkodaros ir analizės tikslais. Pardavėjas įsipareigoja neatskleisti Pirkėjo asmens duomenų tretiems asmenims išskyrus šiuos avėjus:

3.3.1. vykdant užsakymą ar teikiant kitas paslaugas – Pardavėjo partneriams, teikiantiems prekių pristatymo ar kitas Pirkėjo užsisakytas paslaugas;
3.3.2. teisėsaugos institucijoms pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką;
3.3.3. jeigu būtina užkirsti kelią nusikalstamoms veikoms arba būtina jas tirti.

3.4. Pirkėjas turi šias teises:

3.4.1. Būti informuotas apie savo Asmens duomenų tvarkymą.

3.4.2. Susipažinti su savo pateiktais Asmens duomenimis ir žinoti kaip jie yra tvarkomi.

3.4.3. Gauti informaciją kam ir kokiu tikslu yra tvarkomi jo Asmens duomenys, kam jie buvo suteikti.

3.4.4. Reikalauti ištaisyti arba sunaikinti savo Asmens duomenis ir sustabdyti Asmens duomenų tvarkymo veiksmus.

3.4.5. Nesutikti, kad jo Asmens duomenys būtų tvarkomi.

3.5. Pirkėjas pirkdamas prekes ir paslaugas lookatme.lt puslapyje sutinka, kad Pardavėjas turi teisę laikyti jo duomenis serveryje neterminuotai, esant visiems teisėtiems tikslams saugoti Asmens duomenis.

3.6. Pardavėjui, Lietuvos pašto darbuotojui ar kurjerių tarnybos darbuotojui pateiktas susipažinti Pirkėjo tapatybės patvirtinimo dokumentas ir jame esantys duomenys yra naudojami tik nustatant asmens tapatybę ir identifikavimui.

3.8 Prašymą ar nurodymą susijusį su Asmens duomenų tvarkymu Pirkėjas privalo pateiktu raštu išsiųsdamas elektroninį laišką adresu: info@lookatme.com Pardavėjas gavęs tokį prašymą ar nurodymą iš Pirkėjo privalo ne vėliau kaip per 10 (dešimt) kalendorinių dienų pateikti Pirkėjui raštišką atsakymą el.paštu bei atlikti prašyme ar nurodyme nurodytus veiksmus ar atsakyti, kodėl juos atsisako atlikti.

 1. Prekių užsakymas, pirkimo – pardavimo teisinių santykių sukūrimo momentas

4.1. Pirkėjas užsakydamas prekes ar paslaugas iš lookatme.lt internetinio puslapio privalo Pardavėjo pateiktuose informacijos laukuose nurodyti tinkamą informaciją prekių užsakymo įvykdymui: vardą, pavardę, prekių pristatymo adresą, telefono numerį ir elektroninio pašto adresą. Pirkėjas sutinka, kad jam elektroniniu paštu ar SMS žinute būtu siunčiama informacija ir pranešimai būtini prekių užsakymų vykdymui. Pirkėjas sutinka, kad Pirkėjo Asmens duomenų dalis būtu perduodami Pardavėjo partneriams (duomenų tvarkytojams) siekiant tinkamai vykdyti užsakymą ir tinkamai suteikti paslaugą.

4.2. Pirkėjui išsirinkus prekę ar paslaugą ir suformavus prekių krepšelį bei jį patvirtinus įvykdant visus užsakymo žingsnius laikoma, kad tarp Pirkėjo ir Pardavėjo buvo sudaryta pirkimo-pardavimo sutartis ir teisiniai pirkimo-pardavimo santykiai.

4.3. Pirkėjas yra informuojamas elektroniniu paštu ar SMS žinute kai visi užsakymo žingsniai yra atlikti teisingai.

4.5. Pirkėjo užsakymai yra saugomi lookatme.lt duomenų bazėje.

 1. Pirkėjo teisės

5.1. Pirkėjas turi teisę pirkti prekes ir paslaugas lookatme.lt internetiniame puslapyje Taisyklių nustatyta tvarka.

5.2. Pirkėjas turi teisę atsisakyti užsakytų prekių ir paslaugų Taisyklių numatyta tvarka.

5.3. Pirkėjas turi teisę grąžinti prekes ir paslaugas Taisyklių nustatyta tvarka.

5.4. Pirkėjas turi kitų teisių, įtvirtintų šiose Taisyklėse.

 1. Pirkėjo įsipareigojimai

6.1. Pirkėjas, pirkdamas prekes ir naudodamasis lookatme.lt paslaugomis , įsipareigoja laikytis šių Taisyklių, kitų sąlygų, aiškiai nurodytų svetainėje – lookatme.lt, bei nepažeisti Lietuvos Respublikos teisės aktų.

6.2. Užsiregistravęs arba pirkdamas prekes ir paslaugas internetiniame puslapyje lookatme.lt Pirkėjas įsipareigoja užtikrinti, kad pateikta informacija ir Asmens duomenys nėra klaidingi ar neteisingi.

6.3. Pasikeitus Pirkėjo duomenims registracijos ir pirkimo formoje Pirkėjas privalo informuoti Pardavėją el.paštu: info@lookatme.com

6.4. Pirkėjas privalo susimokėti už užsakytas prekes ir paslaugas per nurodytą laikotarpį.

 1. Pardavėjo teisės

7.1. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar keisti svetainės lookatme.lt funkcijas, išdėstymą, nutraukti ar koreguoti svetaines funkcijas.

7.2. Pardavėjas pasilieką teisę sustabdyti ar nutraukti teikiamas paslaugas esančias lookatme.lt svetainėje.

7.4. Pardavėjas pasilieka teisę keisti paslaugų esančių – lookatme.lt, apimtį, būdą, paslaugų teikimą, keisti paslaugų ir prekių kainas.

7.4. Pirkėjui bandant pakenkti svetainės lookatme.lt stabilumui ir informacijos saugai, Pardavėjas turi teisę nedelsiant, be išankstinio įspėjimo sustabdyti, apriboti ar panaikinti Pirkėjo vartotoją ir Pirkėjo veiksmus, bei galimybe naudotis svetaine – lookatme.lt.

 1. Pardavėjo įsipareigojimai

8.1. Pardavėjas įsipareigoja teikti paslaugas ir prekes pagal Taisyklėse numatytas nuostatas ir sąlygas, sudaryti Pirkėjui galimybe pirkti ir naudotis lookatme.lt teikiamomis paslaugomis ir prekėmis.

8.2. Pardavėjas įsipareigoja tvarkyti Pirkėjo Asmens duomenis pagal Lietuvos Respublikos teisės aktų numatytą tvarką ir Taisyklių 3 punkte nurodytomis nuostatomis.

8.3. Informuoti Pirkėją apie Taisyklių 7.1. – 7.4 punktuose atliekamus pakeitimus.

8.4. Pardavėjas įsipareigoja pristatyti Pirkėjo užsakytas prekes ir paslaugas jo nurodytu adresu ar numatytu paslaugos pristatymo būdu pagal “Prekių pristatymo sąlygos” taisykles.

8.5. Pardavėjas įsipareigoja priimti Pirkėjo grąžinamas prekes ir paslaugas pagal “Prekių grąžinimo sąlygos” nurodytas nuostatas.

 1. Apsikeitimas informacija

9.1. Pardavėjas visus pranešimus siunčia Taisyklių 3.2 numatyta tvarka į Pirkėjo nurodytą kontaktinę informaciją.

9.2. Kilus klausimams ar sprendžiant problemą Pirkėjas pranešimus siunčia į Pardavėjo “Kontaktai” puslapyje nurodytus kontaktus.

 1. Baigiamosios nuostatos

10.1. Šios taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

10.3. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti per 20 (dvidešimt) kalendorinių dienų, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka.

0
  0
  Krepšelis
  Jūsų krepšelis tuščiasGrįžti į parduotuvę
  Mes naudojame slapukus, kurie užtikrina, kad Jums bus patogu naudotis tinklalapiu. Jei toliau naršysite mūsų tinklalapyje, tai tolygu Jūsų sutikimui su slapukų naudojimu.
  Gerai Politika